8/3 của Công đoàn trường TH Trưng Vương

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 8/3/2019, công đoàn Trưng Vương tổ chức đi tham quan một số điểm du lịch trong tỉnh như khu du lich trohbu, suối ong… nhằm động viên khích lệ tinh thần cho công đoàn viên vv tăng khối đòan kết trong đơn vị..