công văn 1630 về chế độ CBQL cốt cán

công văn 1630 về chế độ CBQL cốt cán

Lượt xem:

...
Công tác phối hợp với trạm y tế Khám sức khỏe định kỳ cho học sinh

Công tác phối hợp với trạm y tế Khám sức khỏe định kỳ cho học sinh

Lượt xem:

Từ ngày 5/5 đến 6/5/2021 , trường TH Trưng Vương phối hợp với trạm y tế phường Thiện An để khám sức khỏe cho 100% số học sinh trong trường. Qua khám sức khỏe các y bác sỹ đã tư vấn cho học sinh biết cách phòng tránh 1 số bệnh tật học đường  ( Nguyên Thy)  n   ...
Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả

Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả

Lượt xem:

KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM HIỆU QUẢ ...
Chế độ nghỉ thai sản mới nhất 2020 người lao động cần nắm rõ

Chế độ nghỉ thai sản mới nhất 2020 người lao động cần nắm rõ

Lượt xem:

Chế độ nghỉ thai sản mới nhất theo quy định mà người lao động nên biết để đảm bảo lợi ích cho mình. Căn cứ vào Nghị quyết số 70/2018/QH14 ban hành ngày 09/11/2018 và Luật Bảo hiểm xã hội 2014 chế độ nghỉ thai sản của chị em phụ nữ thời điểm hiện tại đã có nhiều thay đổi so với trước đây. Thời gian nghỉ thai sản là một trong những... ...
LUẬT  GIÁO DỤC – LUẬT 43/2019-QH14 NGÀY 14/6/2019

LUẬT GIÁO DỤC – LUẬT 43/2019-QH14 NGÀY 14/6/2019

Lượt xem:

QUỐC HỘI ——-Luật số: 43/2019/QH14 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2019 LUẬT GIÁO DỤC Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Giáo dục. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về hệ... ...