Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
3539/BGDĐT-GDTH 19/08/2019 Công văn, Văn bản khác, Hướng dẫn tổ chức dạy học môn tin học và tổ chức hoạt động giáo dục tin học cấp tiểu học năm học 2019 - 2020
3712/BGDĐT-CSVC 24/08/2018 Công văn, Văn bản khác, Hướng dẫn tthực hiện rà soát sắp xếp tổ chức lại cơ sở giáo dục mầm non phổ thông