Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
5378/BNV-CCVC 05/11/2019 Công văn, V/v tuyển dụng đặc cách với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng Bảo hiểm XH từ 2015 về trước
4960/BGDĐT-GDTH 31/10/2019 Công văn, v/v tổ chức hội nghị triển khai thwucj hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 với cấp tiểu học
3866/BGD ĐT -GDTH 26/08/2019 Công văn, V/v hướng dẫn chuẩn bị tổ chức dạy học đối với lớp 1 năm học 2020-2021
3539/BGDĐT-GDTH 19/08/2019 Công văn, Văn bản khác, Hướng dẫn tổ chức dạy học môn tin học và tổ chức hoạt động giáo dục tin học cấp tiểu học năm học 2019 - 2020
3536/BGDĐT-GDTH 19/08/2019 Công văn, V/v biên soạn thẩm định nội dung giáo dục địa phương cấp tiểu học trong chương trình GDPT 2018 và thực hiện năm học 2020-2021
32/TT-BGDĐT 26/12/2018 Thông tư, Chương trình giáo dục Phổ thông tổng thể 2018
3712/BGDĐT-CSVC 24/08/2018 Công văn, Văn bản khác, Hướng dẫn tthực hiện rà soát sắp xếp tổ chức lại cơ sở giáo dục mầm non phổ thông
119/TB-SGDĐT 19/01/2018 Thông báo, Thông báo Kết luận của ông Phạm Đăng Khoa – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk tại Hội nghị phổ biến, quán triệt công tác chuẩn bị các điều kiện áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới
số: 27/2017 08/11/2017 QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CỬ GIÁO VIÊN LÀM TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP
NĐ 91/2017/NĐ-CP 31/07/2017 Chi tiết thi hành Luật thi đua khen thưởng và các biểu mẫu
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên