Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
5378/BNV-CCVC 05/11/2019 Công văn, V/v tuyển dụng đặc cách với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng Bảo hiểm XH từ 2015 về trước
4960/BGDĐT-GDTH 31/10/2019 Công văn, v/v tổ chức hội nghị triển khai thwucj hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 với cấp tiểu học
3866/BGD ĐT -GDTH 26/08/2019 Công văn, V/v hướng dẫn chuẩn bị tổ chức dạy học đối với lớp 1 năm học 2020-2021
3539/BGDĐT-GDTH 19/08/2019 Công văn, Văn bản khác, Hướng dẫn tổ chức dạy học môn tin học và tổ chức hoạt động giáo dục tin học cấp tiểu học năm học 2019 - 2020
3536/BGDĐT-GDTH 19/08/2019 Công văn, V/v biên soạn thẩm định nội dung giáo dục địa phương cấp tiểu học trong chương trình GDPT 2018 và thực hiện năm học 2020-2021
3712/BGDĐT-CSVC 24/08/2018 Công văn, Văn bản khác, Hướng dẫn tthực hiện rà soát sắp xếp tổ chức lại cơ sở giáo dục mầm non phổ thông
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017