Liên Đội Trưng Vương tổ chức đập heo đất gây quỹ giúp bạn nghèo vượt khó.

Lượt xem:

Đọc bài viết

 

Hưởng ứng phong trào giúp bạn vượt khó và thực hiện chương trình kế hoạch nhỏ của Hội đồng Đội thị xã phát động, Liên Đội Trưng Vương đã tổ chức phát động nuôi heo đất; các em đội viên nhi đồng hưởng ứng rất tích cực. Ngày 7/5/2018 Liên đội tổ chức đập heo để sử dụng nguồn kinh phí này mua áo trắng tặng bạn nghèo vượt khó.