HS trường Tiểu học Trưng Vương hướng về miền trung với trường TH Hồng Thủy – Lệ Thủy quảng bình 1500 cuốn vở và nhiều dụng cụ học tập như bút thước….

Lượt xem:

Đọc bài viết