Về Nguồn!

Về Nguồn!

Lượt xem:

Thực hiện kế hoạch số 30/KH-TV ngày 10 tháng 10 năm 2020; Nhà trường tổ chức cho học sinh khối 4-5 tham gia hoạt động trải nghiệm để tìm hiểu về bản sắc văn hóa của người dân tộc Ê đê; phong tục uống rược cần và nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người dân Tây Nguyên; Qua buổi trải nghiệm các em được khắc sâu kiến thức... ...
Ngày hội đọc sách 2020 của Trường TH Trưng Vương;

Ngày hội đọc sách 2020 của Trường TH Trưng Vương;

Lượt xem:

Thực hiện kế hoạch số 30/KH-TV ngày 10 tháng 10 năm 2020 của trường tiểu học Trưng Vương, ngày 10 tháng 7 năm 2020 nhà trường tổ chức ngày hội đọc sách cho 100% học sinh trong trường; tại ngày hội đọc sách các em được tham gia các hoạt động đọc to nghe chung; được tự do đọc cá nhân….và tham gia rung chuông vàng; Thông qua ngày... ...
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 KHỐI 5

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 KHỐI 5

Lượt xem:

...
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 KHỐI 4

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 KHỐI 4

Lượt xem:

...
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 KHỐI 3

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 KHỐI 3

Lượt xem:

...
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 KHỐI 2

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 KHỐI 2

Lượt xem:

...
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 KHỐI 1

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 KHỐI 1

Lượt xem:

...
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HK2 KHỐI 5

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HK2 KHỐI 5

Lượt xem:

...
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HK2 KHỐI 4

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HK2 KHỐI 4

Lượt xem:

...
ĐIỀU CHỈNH THEO 1125 (CÁC MÔN)

ĐIỀU CHỈNH THEO 1125 (CÁC MÔN)

Lượt xem:

...
ĐIỀU CHỈNH THEO 1125 (KHỐI 4)

ĐIỀU CHỈNH THEO 1125 (KHỐI 4)

Lượt xem:

...
ĐIỀU CHỈNH THEO 1125 (KHỐI 5)

ĐIỀU CHỈNH THEO 1125 (KHỐI 5)

Lượt xem:

...
Trang 1 / 1212345 » 10...Cuối »