Trường Tiểu học Trưng Vương

  • Điện thoại: 0946584446
  • Email: thtrungvuong2014@gmail.com
  • Địa chỉ: Tổ dân phố 1, Phường Thiện An, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk