Ngày hội đọc sách 2020 của Trường TH Trưng Vương;

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện kế hoạch số 30/KH-TV ngày 10 tháng 10 năm 2020 của trường tiểu học Trưng Vương, ngày 10 tháng 7 năm 2020 nhà trường tổ chức ngày hội đọc sách cho 100% học sinh trong trường; tại ngày hội đọc sách các em được tham gia các hoạt động đọc to nghe chung; được tự do đọc cá nhân….và tham gia rung chuông vàng; Thông qua ngày hội đọc sách các em được phát huy kỹ năng đọc, kỹ năng hợp tác  của bản thân.