Một ngày Trải nghiệm tại Liên Đội Trưng Vương thị xã Buôn Hồ.

Lượt xem:

Đọc bài viết

Nhằm giáo dục kỹ năng sống- Kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho học sinh. Hôm nay ngày 5/5 Liên đội Trưng Vương thị xã Buôn Hồ tổ chức Một ngày trải nghiệm cho hơn 150 học sinh. Hầu hết các em tham gia rất nhiệt tình và tích cực.