Học sinh trường Trưng Vương về thăm bảo tàng DakLak và nhà đày BMT.

Lượt xem: