DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 NĂM HỌC 2020-2021 TRƯỜNG TH TRƯNG VƯƠNG THỊ XÃ BUÔN HỒ DAKLAK

Lượt xem:

Đọc bài viết

Nhằm góp phần thực hiện tốt chương trình giáo dục Phổ thông 2018; ngày 20 tháng 4 năm 2020 hội đồng lựa chọn sách giáo khoa của trường TH Trưng Vương thị xã Buôn Hồ đã họp thảo luận và bỏ phiếu bình chọn bộ sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021. kết thúc ngày làm việc Hội đồng đã chọn ra 9 đầu sách đề nghị Hiệu trưởng nhà trường công nhận và thông báo công khai tới Hội đồng sư phạm và phụ huynh học sinh các danh mục sách giáo khoa. Trong 9 đầu sách hội đồng lựa chọn có 6 đầu sách thuộc bộ sách Cánh Diều. (Nguyen Thuy)